Miten maalämpö toimii?

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa, missä käytetään hyväksi maaperän lämpöä joka on lähtöisin auringosta tai maaperän ytimestä. Aurinko lämmittää Suomessa maaperää muutamien metrien syvyyteen saakka. Maahan sijoitettava keruuputkisto hyödyntä maaperän pintalämpöä, kun taas suurin osa porakaivosta saatavasta lämpöenergiasta on ns. geotermistä lämpöä, joka on lähtöisin maapallon ytimestä. Lämpö voidaan kerätä maasta kolmella eri tavalla: Porakaivolla, maahan sijoitettavalla keruuputkistolla eli maapiirillä tai vesistöön sijoitettavalla keruuputkistolla.

Maalämpöpumpun lämmönlähteet

Porakaivoon perustuvassa maalämpöpumpussa kallioperään porataan yleensä 100-250m syvä porakaivo eli energiakaivo, johon asennetaan lämmönkeruuputkisto. Pumppu kerää lämpöä siis todella syvältä maaperästä, aivan peruskalliosta asti. Syvyyteen sitoutunut lämpö kuljetetaan putkistoa pitkin talon lämpöputkistoon.


Mitoita maalämpöpumpun pituus tarkkaan

On tärkeää mitoittaa porakaivon syvyys oikein, jotta kaivosta saadaan riittävästi lämpöä rakennuksen tarpeisiin. Liian lyhyeksi mitoitettu kaivo voi pahimmillaan aiheuttaa porakaivon jäätymisen ja kaivon menemisen käyttökelvottomaksi muutamassa vuodessa. Ammattitaitoinen urakoitsija huolehtii vastuullisesti oikeanlaisesta mitoituksesta eikä suosittele liian lyhyttä kaivoa saadakseen hinnan näyttämään edullisemmaksi asiakkaan silmissä.


Milloin maalämpö kannattaa?

Yhdestä porakaivosta saadaan maalämpöä maksimissaan n.250m2 neliöisen talon lämmitykseen, riippuen rakennuksen energiatehokkuudesta. Maalämpöpumppu on kannattava lämmitysmuoto, kunhan talossa on yli 100 m2. Liian pieneen taloon maalämpöpumppua ei kannata asentaa, sillä maaperästä kerättävää lämpöä menee silloin turhan paljon hukkaan.

Miten maalämpöpumppu rakennetaan?

Maaperän ja kallion väliselle maaosuudelle porataan maaputkitus teräsputkista. Maaputkitusta upotetaan kallioperään vähintään 2 metriä ja siitä alaspäin porakaivo porataan kallioperään. Tarpeen mukaan porakaivoja voidaan porata useita, ei kuitenkaan liian lähekkäin toisia jotta kaivot eivät syö toistensa lämpöenergiaa. Tarvittaessa kaivoja voidaan porata myös viistoon, jolloin kaivojen välistä etäisyyttä voidaan tontilla pienentää. Porakaivon poraaminen kestää 1-2 päivää riippuen pehmeän maakerroksen paksuudesta. Porauksessa syntyvä hienojakoinen porausjäte voidaan puhaltaa asiakkaan osoittamaan paikkaan tai mikäli sopivaa paikkaa ei ole urakoitsija huolehtii jätteen poisviennin ja asiallisen hävityksen. Porakaivo voidaan sijoittaa pienellekin tontille.

Maahan sijoitettava keruuputkisto sijoitetaan 1-1,5 metrin syvyydelle maaperään ja putkien keskinäinen etäisyys sivusuunnassa on n.1,2m. Aurinko lämmittää maaperän kesällä ja oikein mitoitetusta maapiiristä riittää maalämpöä koko vuoden tarpeisiin. Omakotitalouksissa maapiirin pituus vaihtelee yleensä 500-1000 metrin välillä.

 

Maalämpöpumppu vesistöön?

Maalämpöjärjestelmä on mahdollista rakentaa myös vesistöön. Vesistöön sijoitettava keruuputkisto ankkuroidaan vesistön pohjaan vähintään kolmen metrin syvyyteen, jotta jäät eivät talvella vaurioita putkistoa. Keruuputkiston sijoittamiseen vaaditaan aina vesialueen omistajan lupa.

Maalämpöjärjestelmän keruuputkistossa kiertää pakkaskestävä lämmönkeruuneste joka on tavallisesti veden ja etanolin seos. Lämmönkeruunesteen pakkaskestävyys on n. -15c. LVI Eilola käyttää Altian ekologisia Naturet maalämpönesteitä.

Maalämpöpumpun toimintaperiaate

Keruuputkistossa kiertävä neste kerää maaperän luovuttamaa maalämpöä itseensä lämmeten keruukierroksen aikana muutaman asteen. Maalämpöpumpun höyrystimessä lämmönkeruuneste luovuttaa lämpöenergian lämmittäen höyrystimessä olevan kylmäaineen jonka lämpötila on n.-10c. Kylmäaineen lämmetessä se alkaa kiehua eli kylmäaine kaasuuntuu. Höyrystimen läpi menneen kylmäaineen lämpötila on n.0c . Tämän jälkeen kylmäaine kulkee kompressorin kautta, missä kylmäaineen paine nostetaan ja fysiikan lakien mukaisesti myös kaasun lämpötila kohoaa, paineistetun kylmäaineen lämpötila on n.100c. Lauhduttimessa kylmäaine luovuttaa lämpöenergian talon lämmitysjärjestelmässä käytettävän veteen. Lämmennyttä vettä voidaan käyttää talon lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lauhduttimen läpi mennyt ja lämpönsä luovuttanut kylmäaine kylmäaine muuttu jälleen nesteeksi, kylmäaineen paine on edelleen suuri. Jäähtynyt kylmäaine kulkee paisuntaventtiilin läpi, missä paine ja lämpötila putoavat alkuperäisiin arvoihinsa. Jääkylmä (n. -10c) kylmäaine kulkeutuu jälleen maalämpöpumpun höyrystimeen ja prosessi toistuu toistumistaan.

Maalämpöpumpun energiatehokkuus perustuu ylläkuvatun prosessin tehokkuuteen. Kompressorin kuluttama sähköenergian tarve on vain 20-25% siitä energiasta mitä paineistetusta kylmäaineestaa saadaan lämpöenergiaa.

Maalämpö on erinomainen vaihtoehto rakennuksen viilentämiseen. Maalämpöjärjestelmään voidaan kytkeä erillinen maaviilennys eli maakylmä. Tällöin keruupiirissä kiertävää lämmönkeruunestettä käytetään tarpeen vaatiessa rakennuksen viilentämiseen. Maakylmä on erittäin edullinen tapa viilentää rakennus, viilennysenergia on ilmaista ja sähköä käyttävät vain kiertovesipumppu sekä viileän ilman huoneistoon jakava laitteisto. Ilmaisen energian osuus kokonaisenergiasta on maakylmässä tyypillisesti yli 95%. Maakylmä jaetaan huoneistoon erillisellä puhallinkonvektorilla, ilmanvaihdon kautta nykyaikaisella LTO-koneella tai kanavapatterilla. Mikäli kylmä jaetaan huoneistoon ilmanvaihtojärjestelmän kautta, on kiinnitettävä erityistä huomiota kanaviston huolelliseen eristämiseen kondenssivesivaaran vuoksi.

Maalämpö on ekologinen vaihtoehto

Maalämpö on energiatehokkuutensa vuoksi erittäin ekologinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto. Motivan mukaan vuonna 2016 Suomen sähkönhankinnan keskimääräinen CO2-päästökerroin on n.164 CO2kg/MWh. Tällöin kiinteistö jonka lämmittämiseen sähköllä menee vuodessa 25000kWh aiheuttaa n. 4100 kg hiilidioksidipäästöjä. Siirryyttäessä maalämpöön sama kiinteistö aiheuttaisi enää n. 1370kg päästöt vuodessa. Jos sama suhteutetaan liikenteeseen, niin sähkölämmitteisen kiinteistön vuosittaiset 4100kg päästöt vastaavat liikennefakta.fi sivuston mukaan n. 25 000 kilometrin ajoa keskimääräisellä suomalaisella autolla jonka CO2 päästöt ovat n. 165g/km. Maalämmön päästöt ko. kiinteistössä vastaavat n. 8330km ajosuoritetta vuodessa.

Öljylämmitteisessä talossa kattilan hyötysuhteesta riippuen päästöt ovat edellä laskettuun sähkölämmitteiseen taloon verrattuna vielä n. 60% suuremmat (261CO2 kg/MWh) eli n.6500kg/vuosi. Tämä vastaa lähes 40 000km autolla ajoa vuodessa.

Maalämpö voi siis vähentää lämmityksen aiheuttamia haitallisia hiilidioksidipäästöjä jopa 75-80%. Normaalikokoisessa omakotitalossa tämä vastaa yli 30 000 kilometrin vuotuista autolla ajoa. Millä muulla yksittäisellä teolla omakotitalous voi säästää ympäristöä yhtä tehokkaasti!