Maalämpöpumppu – Porakaivo tai maapiiri

Maalämpöpumppu sopii kaikkien kiinteistöjen lämmitykseen 

Maapiiri

Maalämpöpumppu toimii maahan, 1-2 metrin syvyyteen kaivettavan lämmönkeruuputkiston voimin. Suosittelemme maapiiriä laajoille tonteille, jotta maan alle saadaan asennettua tarpeeksi laaja putkisto riittävää lämmöntuottoa ajatellen. Maalämpöpumppu ottaa energiaa talteen maaperästä eli se hyödyntää maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa. Lämmönsiirtimen ja lauhduttimen kautta tämä energia luovutetaan maalämpöpumpun veteen ja sieltä edelleen lämmitysverkostoon sekä lämpimän käyttöveden tuottoon.

Porakaivo

Porakaivo ottaa lämmön syvältä kallioperästä. Porakaivojärjestelmän toimintaperiaate on vastaava kuin maapiirissä, mutta lämmönkeruu tapahtuu maaperään poratun kaivon, energiakaivon kautta. Tilaa säästävänä vaihtoehtona porakaivo sopii pieneenkin pihapiiriin. Porakaivojärjestelmän etuna on myös routimattomuus ja maapiiriin verrattuna parempi lämmöntuotto putkimetriä kohden.