Maalämpöpumppu sopii kaikkien kiinteistöjen lämmitykseen

Kartoitamme jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen kohteeseen parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Maalämpöpumpun valintaan vaikuttaa tontin maantieteellinen sijainti, pinta-ala ja maaperä, perustuskustannukset ja lämmitettävän kiinteistön pinta-ala sekä lämpimän käyttöveden tarve.

Maalämpöratkaisut pihan mukaan

Maalämpö on energiatehokas, ekologinen ja käyttökustannuksiltaan edullinen lämmitysmuoto, joka maksaa itsensä takaisin jopa muutamassa vuodessa. Maalämpöratkaisut perustuvat auringon ikiaikaiseen lämpöenergiaan, jota on varastoitunut luonnon omiin lämpövaraajiin: maaperään, kallioperään ja vesistöihin.

Erilaiset maalämpöratkaisut pohjautuvat lämmön talteenottoon, jossa hyödynnetään auringosta lähtöisin olevaa maaperän lämpöä. Energiaa kuluu ainoastaan lämmönsiirtoon maaperästä rakennukseen. Perinteisistä ilmalämpöpumpuista poiketen, maalämpö toimii mainiosti myös talven kovimmilla pakkasilla.

Ilmaisella energiakartoituskäynnillä tutkimme huolellisesti rakennuksen nykyisen lämmitysjärjestelmän kunnon ja mahdolliset puutteet. Näin saadaan selville, soveltuuko maalämpö kyseiseen kohteeseen. Jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen kohteeseen valitsemme aina parhaiten soveltuvat maalämpöratkaisut.

Maalämpöratkaisut kartoitetaan tutustumalla pihaan huolellisesti. Kohteesta riippuen maalämpö voidaan kerätä maasta joko porakaivolla, maahan sijoitettavalla keruuputkistolla eli maapiirillä tai läheiseen vesistöön sijoitettavalla keruuputkistolla.

Maalämpöratkaisut pieneenkin pihaan

Porakaivo ottaa lämmön syvältä kallioperästä. Maalämpökaivo toimii samalla periaatteella kuin maapiiri, mutta lämmönkeruu tapahtuu maaperään poratun kaivon, energiakaivon kautta. Tilaa säästävänä vaihtoehtona maalämpökaivo sopii pieneenkin pihapiiriin. Porakaivojärjestelmän etuna on myös routimattomuus ja maapiiriin verrattuna parempi lämmöntuotto putkimetriä kohden.

Maapiiri laajoille tonteille

Maapiiriä suosittelemme laajoille tonteille, jotta maan alle saadaan asennettua tarpeeksi laaja putkisto riittävää lämmöntuottoa ajatellen. Maahan sijoitettava keruuputkisto asennetaan vaakatasoon 1-2 metrin syvyyteen maaperään.

Maalämpöpumppu ottaa energiaa talteen maaperästä. Lämmönsiirtimen ja lauhduttimen kautta tämä energia luovutetaan maalämpöpumpun veteen ja sieltä edelleen lämmitysverkostoon sekä lämpimän käyttöveden tuottoon. Oikein mitoitetusta maapiiristä riittää maalämpöä koko vuoden tarpeisiin.

Vesistöön sijoitettuna keruuputkisto asennetaan taas vesistön pohjaan vähintään kolmen metrin syvyyteen, jolloin jäät eivät talvella vaurioita putkistoa.