Maalämpöpumppu sopii kaikkien kiinteistöjen lämmitykseen

Kartoitamme jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen kohteeseen parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Maalämpöpumpun valintaan vaikuttaa tontin maantieteellinen sijainti, pinta-ala ja maaperä, perustuskustannukset ja lämmitettävän kiinteistön pinta-ala sekä lämpimän käyttöveden tarve.
Maalämpöjärjestelmät käyttävät hyväkseen maaperän lämpöä, joka on lähtöisin auringosta tai maaperän ytimestä. Kohteesta riippuen lämpö voidaan kerätä maasta kolmella eri tavalla: Porakaivolla, maahan sijoitettavalla keruuputkistolla eli maapiirillä tai vesistöön sijoitettavalla keruuputkistolla.

Porakaivo

Porakaivo ottaa lämmön syvältä kallioperästä. Porakaivojärjestelmän toimintaperiaate on vastaava kuin maapiirissä, mutta lämmönkeruu tapahtuu maaperään poratun kaivon, energiakaivon kautta. Tilaa säästävänä vaihtoehtona porakaivo sopii pieneenkin pihapiiriin. Porakaivojärjestelmän etuna on myös routimattomuus ja maapiiriin verrattuna parempi lämmöntuotto putkimetriä kohden.

Maapiiri / Keruuputkisto

Maalämpöpumppu toimii maahan, 1-2 metrin syvyyteen kaivettavan lämmönkeruuputkiston voimin. Suosittelemme maapiiriä laajoille tonteille, jotta maan alle saadaan asennettua tarpeeksi laaja putkisto riittävää lämmöntuottoa ajatellen. Maalämpöpumppu ottaa energiaa talteen maaperästä eli se hyödyntää maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa. Lämmönsiirtimen ja lauhduttimen kautta tämä energia luovutetaan maalämpöpumpun veteen ja sieltä edelleen lämmitysverkostoon sekä lämpimän käyttöveden tuottoon.